UNCONTROVERSIAL

NTCenter има удоволствието да съобщи, че след успешно подаване на предложение по Еразъм+, нов 3-годишен проект е одобрен за финансиране от Белгийската национална агенция за Еразъм+, EPOS. UNCONTROVERSIAL, както е името на проекта, ще се опита да проектира и тества решение на проблем, пред който се изправят много учители – как да се дискутират злободневни и спорни теми в клас. Спорните теми са свързани с въпроси, по които има крайно разделение на мненията между различни групи, характеризират се с разгорещен обществен дебат и конфронтация. Въоръжени конфликти, противопоставяне на култури и ценности, дискриминация, политическо и социално разделение, протестни движения – това са само малка част от обществените противоречия, които ни заобикалят. Естествено, те си проправят път в класната стая, но учителите често са затруднени да ги обсъждат, дали защото се чувстват неподготвени, или пък защото не са сигурни как да го направят по безпристрастно, без да се дистанцират от собственото си мнение. Още по-важно е, когато спорен въпрос попадне във връзка с конкретен учебен материал, учителите да се уверят, че оценката им остава справедлива и не води до санкциониране на учениците с противоположни възгледи или фаворизиране на ученици, чиито възгледи съвпадат със собствените им.

Ключова предпоставка за преодоляване на противоречията е насърчаването на диалога, разбирането на гледната точка и мотивацията на събеседника, както и намирането на обща позиция. UNCONTROVERSIAL залага на завладяващ подход, при който обучаваните ще могат да споделят опита на опонентите си, улеснен от използването на VR (виртуална реалност) технология за специално проектирани сценарии. Проектът има за цел да предостави на учителите методически инструменти за преподаване и оценяване в контекста на спорни теми.

Наши партньори в този проект са Karel de Grote University College (KdG), Белгия, Erasmus University Rotterdam (EUR), Холандия, Delft Digital Learning (DDL), Португалия и Albeda Schools, Холандия.