Обучение на преподаватели в рамките на проект De Facto

Екипът на NTCenter взе участие в първото обучение на преподаватели по проект De Facto, което се проведе от 27 до 31 януари 2020 г. в Гент, Белгия. Във фокуса на обучението бе методологията на De Facto за разпознаване и противодействие на дезинформацията в учебна среда. Включиха се 21 участници от 7-те партньорски държави, а любезното и безупречно домакинство на университета Артевелде допринесе за уютната и приятелска работна атмосфера.

Интересно поднесеното съдържание, дискусиите и предложените упражнения допринесоха за по-лесното възприемане на предложените концепции. Представената теоретична рамка на проекта, основана на неврологията и когнитивната наука, използвана за да илюстрира как работи дезинформацията, бе оценена като полезна и практически приложима в учебния процес.

Предстои надграждащото обучение, в което преподавателите ще имат възможност сами да прилагат инструментите на De Facto за изграждане на казуси-сценарии и създаване на дезинформация с учебна цел.