Доклад за практиките в STEM-обучението в Европа

В края на 2018-та година European Schoolnet (EUN) публикува, в рамките на проект Scientix 3 по програма „Хоризонт 2020“, доклад за състоянието на практиките в STEM-обучението в Европа. Докладът покрива пет основни области: Педагогически подходи, използвани при преподаването на STEM; Достъп до и използване на ресурси и материали; Професионално развитие и подкрепа за STEM-учители; Опит…

Read More