Приключи събирането на данни в рамките на изследването за когнитивните байъси

На специално създадена онлайн платформа, качихме подготвените видеоклипове, а участниците в проучването трябваше да се регистрират и да попълнят кратък формуляр в своя профил, чрез който после ще бъдат групирани по съответните критерии. След това участниците бяха помолени да изгледат и да запишат своите реакции на поредица от 22 видеоклипа, представящи обичайни ситуации свързани с байъси, както и 1 задача и 2 профилиращи скали. Всеки видеоклип има две версии – с байъс (кратка) и без байъс (дълга). Повечето байъси имат различни версии за учители и ученици, показвани в зависимост от зададената от участника роля в профила му. Последователността на видеоклиповете е различна за всеки участник, като следва няколко интересни модела, идентифицирани от нашия изследователски екип.

Целта ни е да потвърдим дали предоставянето на допълнителна информация (в сравнение с представянето на ограничена информация) намалява ефекта от байъсите, дали такова намаление е еднократно или се разпростира и върху реакциите на други видеоклипове и дали съществуват различни клъстери от байъси, които се проявяват в комбинация.

Съдържанието на платформата е преведено на 10 езика. В интензивната фаза на събиране на данни се включиха общо 1203 участника, от които 318 преподаватели и 885 ученици. Събрахме над 21 000 единици данни. Участниците са 328 мъже и 868 жени, а 7 от тях се идентифицират като други.

През следващите няколко месеца ще анализираме набраните данни, след което ще бъде публикуван детайлен доклад. Междувременно ще публикуваме в профилите на партньорските организации в социалните мрежи някои основни статистически наблюдения за отделните байъси.

Платформата (https://testmenow.eu) е – и ще продължи да бъде – отворена за нови регистрации. Всички участници, които завършат пълната последователност от 25 елемента, ще получат индивидуален доклад, който показва техните резултати в сравнение с резултатите на останалите участници. Учителите, които желаят да получат детайлен доклад за група от ученици, могат да се свържат с нас и ще получат специален код. Когато всички членове на групата завършат последователността, ще бъде предоставен обобщен доклад на учителя с резултатите на цялата група, като се запази анонимността на отделните членове на групата.