Втори бюлетин по проект SKILLS+

Новият брой на бюлетина по проект SKILLS+ е готов. Това издание представя напредъка по проекта, както и графика за изпълнение на планираните действия. Тук можете да се запознаете с практически съвети за подготовка и провеждане на състезания за професионални умения за хора с увреждания, събрани в Наръчник.

*Наръчникът е достъпен на английски език

Skills+_Newsletter 2_BG