Социално включване за хора с увреждане

Социалното включване е изключително важен обществен процес, който помага да разберем по-добре човека до нас и неговите емоции. Разбирайки другите, ние разбираме и по-добре себе си. И колкото по-рано децата се научат да изпитват и показват съчувствие и състрадание, толкова по-лесно ще приемат връстници с физически и интелектуални затруднения или със специални образователни потребности.  В същото време ще имат възможност да участват в тези взаимоотношения с познание, загриженост, емоционален баланс и разбиране на човешката личност. 

Снимка: https://www.stopgapdance.com/