Втори бюлетин по проект Skillability

Вторият бюлетни по проект Skillability описва подробно приключилите итлектуални резултати по проекта, очертава бъдещите задачи на партньорите и предоставя допълнителна информация, свързана с потребители и клиенти на онлайн платформата Marketplace.
Любопитни сте да прочетете какво сме постигнали и какво планираме? Вижте тук.