Science4Fun Бюлетин #4

В рамките на проект Science4Fun партньори от девет европейски държави събраха вече съществуващи и създадоха нови учебни ресурси по теми от различни области на природните науки – химия, физика, биология, география. Целта е да се покаже на младите хора, че науката може да бъде разбираема и забавна, както и да се провокира интересът им към следване на професионален път, свързан с тези науки.

В края на януари 2021 г. излезе последният бюлетин на Science4Fun. От него ще получите актуална информация за постигнатите резултати и какво още предстои до края на проекта.