Science4Fun Бюлетин#1

Идеята на проект Science4Fun е все повече ученици да бъдат привлечени към природните науки и да търсят кариерна ориентация в тази сфера. За целта в рамките на Science4Fun се разработват ресурси, с които да се покаже, че изучаването на физика, химия, биология и други естествени науки може да бъде интересно и забавно. Научете повече от първия бюлетин по проекта.