Ученици проверят знанията си по природни науки в проект Science4Fun

Повече от 90 български ученици на възраст от 7 до 17 години взеха участие в пилотното тестване по проект Science4Fun. Тестовете съдържаха въпроси от областите биология, химия, физика, астрономия и бяха разделени в три нива според Европейската квалификационна рамка. Резултатите от тестовете показват базовото ниво на ученика, спрямо което ще се съпоставят резултатите за напредъка му за определен период. S4F предлага възможност на българските ученици да сравнят резултатите и напредъка си с тези на своите връстници от Нидерландия, Испания, Словения, Чехия, Белгия, Полша и Португалия.