Науката може да е забавна

Всички сме изправени пред предизвикателства, свързани с ограничено пътуване, работа от вкъщи, дистанционно обучение и социална дистанция. Често учениците изпитват сериозни затруднения с изучаването на предмети като физика, биология, химия, геология, околна среда и астрономия. Партньори от девет европейски държави планират да създадат привлекателен и ефективен начин за преподаване, който да привлече вниманието на учениците като им разкрива тайните на науката чрез забавни видеоклипове, интерактивни ресурси и въпроси. Целта на проект Science4Fun е да провокира интереса на младите хора и да стимулира желанието им да научат повече.
За повече информация: https://www.science4fun.eu/