Резултати по проект RED

В рамките на проект RED бяха проведени 4 международни срещи с партньори от Белгия, България, Испания, Италия, Нидерлндия, Словения и Чехия. На уебсайта на проекта, може да се запознаете с резултатите, продуктите и последните новини, които са достъпни на всички партньорски езици.