Антверпен ще бъде домакин на втората среща по проект RED

Партньорите ще се срещнат в Антверпен, Белгия на 18 септември 2018 г., за да обсъдят текущите дейности и постигнатите резултати по проект RED. Ще бъде представен обобщен анализ на нуждите на хората с ниска грамотност, математически и компютърни умения. Ще бъдат обсъдени текущите и ще се планират бъдещите дейности, свързани със създаването на уебсайт на проекта и онлайн платформа, които ще улеснят достъпа до информация на хората от целевите групи.