Базов тест по проект RED – представяне

Целта на Базовия тест по проект RED е да определи нуждите на хората с ниска грамотност, като им предложи информация на достъпен език, чрез видеоклипове, различни сайтове и образователни материали. Ще ви разкажем повече на 9-ти май 2020 г. от 11.00 часа в YouTube канала на проект RED.
https://www.youtube.com/channel/UCkytr0On63wR3A6__iMqAYA