От 2003-та година NTCenter е активен инициатор и участник в проекти, съфинансирани от програмите за образование и обучение на Европейския съюз.

Най-често това са стратегически партньорства, свързани с обмен на добри практики, разработка на нови методики за преподаване и оценяване, изработване и изпробване на инструменти в помощ на образованието и обучението – електронни ресурси, онлайн платформи, тестове за самооценка, матрици за анализ, професионални профили.

content_logo_erasmus_plus_jpeg_small-300x78
HorizonEuropeLogo
DigitalEuropeLogo

Искате ли да разберете с кого си партнираме?

Работата в широка партньорска мрежа с разнообразни организации носи осезаема добавена стойност за нашите проекти и инициативи. Щракнете тук, за да видите някои от тези организации. Дали вашата ще е следващата в този списък?

New and current projects

vertical_color

SkillFoster | Heritage Matters: Fostering Cultural Awareness and Professional Development 2023-2026

Erasmus+ | 2023-1-BG01-KA220-HED-000153432

SkillFoster има за цел да предостави на специалистите в областта на висшето образование практически умения за опазване, изследване и преподаване на културно наследство. Преподавателите и студентите във висшето образование, участващи пряко в проекта, ще могат да развият дигитални умения и да се научат как да създават подходящи дигитални ресурси. Като предоставяме практически опит, умения и платформа за международно сътрудничество, ние се надяваме да предоставим на следващото поколение специалисти по културно наследство знанията и уменията, необходими за защита, изследване и преподаване на този важен аспект от нашата европейска идентичност.

Uncontroversial-color

Uncontroversial: Making teachers comfortable with controversial issues 2023-2026

Erasmus+ | 2023-1-BE02-KA220-SCH-000155014

Основната цел на този проект е да стимулира и подкрепи компетентността и ефективността на учителите в средното образование за справяне с противоречиви теми в класната стая. В рамките на проекта ще бъдат разработени практически инструменти, които да улесняват учителите при адресиране и оценяване на тези въпроси. Това ще стане чрез предоставяне на два набора от инструменти: (1) използване на образователния потенциал на VR (виртуална реалност) за понижаване на прага за разглеждане на спорни въпроси и (2) предоставяне на нецифрови начини за справяне с тях.

DECIDE logo colour

DECIDE | De-biasing in Higher Education for Improved Decision-making Skills

Erasmus+ | 2023-1-BG01-KA220-HED-000154037 

Проектът, който разработихме, включва проектиране и паралелно изпълнение на няколко експеримента на платформа за обучение. Тази платформа e предназначена за студенти и бъдещи учители, които ще преминават през различни учебни пътеки, свързани с пристрастия (когнитивни байъси). Експериментите ще включват различни видове и различна комбинация от интервенции. Целта е да се идентифицират най-ефективните и ефикасни стратегии за формиране на нова компетентност - умението за премахване на когнитивни пристрастия, което е от особено значение за преподаването и за професиите, където е важно безпристрастното вземане на решения.

logo BROD

BROD: Bulgarian-Romanian Observatory of Digital Media 2021-2023
Digital Europe: 101083730 | DIGITAL-2021-TRUST-01-EDMO

Като част от 2-годишен проект, където BROD е регионалният дигитален медиен център за мрежата EDMO в целия ЕС, ние поемаме водеща роля в областта на медийната грамотност. Ролята на NTCenter в проекта е разработването на хранилище за медийна грамотност с авторско съдържание, подходящо за преподаватели, журналисти и широката общественост, както и организирането на специализирани обучения за медийна грамотност и дезинформация.

T-act_2023_Logo_Pos_RGB

Learning Lines for Teaching Advanced Critical Thinking 2022-2025
Erasmus+ | 2022-1-BE02-KA220-SCH-000086253

T-ACT е проект, в който ще въведем образователни пътеки за информационна грамотност и активно гражданство във фламандската училищна система. Дизайнът на този проект беше основан на нуждите и предизвикателствата, представени от AGSO, системният оператор на държавните училища в град Антверпен, но разглежда също и  интеграцията с други училищни системи и различни държави и региони.

3D-print-transparent-background

3–D printers, Development, Digital community 2022-2024
Erasmus+ | KA210-VET-D4E234BA

Основната цел на 3D проекта е да повиши техническите умения и дигиталните компетенции на учениците в областта на професионалното обучение и образование (ПОО) чрез внедряване на нов подход на обучение при прилагане на 3D принтиране в образованието. 3D принтерите са актуална технология в днешния дигитален и технологичен свят. Проектът ще свързва практическите учебни дейности по създаването на нови 3D проекти с повишаването на осведомеността и разбирането на общите ценности на ЕС от учениците, а учениците от ПОО ще имат предизвикателството да разработят обект на 3D модел по темата културно (занаятчийско) наследство на ЕС.

DA extended logo transperent

Disinfo Academy For HE Students | 2022-2025
Erasmus+ | 2022-1-BG01-KA220-HED-000085747

Разглеждаме този проект като възможност за повишаване на нашата компетентност и професионална експертиза в областта. Структурираме го по начин, за да увеличим максимално стойността, като гарантираме, че не само работим върху цялостни решения (актуализирана методология и онлайн курс), но на междинни аналитични документи, присъщи на изследователска стойност (анализ на съществуваща методология, препоръки от новоидентифицирани практики, доклад за когнитивни процеси, експериментална система за етикетиране, подобрен обхват и ефективност на разказите). Това ще даде основание за по-добро разбиране и допълнителни подобрения в борбата с дезинформацията и проверката на фактите.

n4s-logo

Network of National Contact Points for Cluster 2 "Culture, Creativity and Inclusive Society" and "SSH Integration" 2022-2029
Хоризонт Европа
: 101059986 | HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-02

Net4SocietyHE e нашето първо участие в програма Хоризонт Европа (ХЕ). Ние сме партньори в консорциум, който подкрепя транснационалната мрежа на Националните контактни точки (НКТ) по Клъстър 2 "Култура, творчество и приобщаващо общество" на ХЕ. НКТ са официално номинирани в помощ на изследователите и всички други заинтересовани страни в усилията им да кандидатстват за европейско финансиране.

В рамките на тази мрежа НУЦ ще изпълнява ролята на импакт мениджър за период от 7 години и ще отговаря за всички дейности, свързани с мониторинг, измерването, анализа и препоръките в рамките на проекта. В тази роля, ние работим директно с координатора на проекта, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

MC043_Alice_logo_Color

Assessment for Learning in Citizenship Education 2021-2024
Еrasmus+ 2021: 2021-1-BE02-KA220-SCH-000030342

Проект ALICE се занимава с изследване на добри практики и разработване на инструменти за формативно оценяване на ученето в направление "Гражданско образование".

INTACT logo colour

InTACT: Inspiring Teachers Against Conspiracy Theories 2021-2024
Еrasmus+ 2021: 2021-1-BG01-KA220-ADU-000026295

InTACT е продължение на успешния проект De Facto и основната тема в него е подбряване на разбирането за същността на теориите на конспирацията, тяхното разпространение и противодействието на дезинформация, която те канализират. InTACT  разработва и модел за оценка на въздействието на конспиративните теории върху обществените системи, както и учебен модул, основан на метода на деконструкцията.

dbiaslogo-800x300px

The Art of De-biasing 2020-2023
Еrasmus+ 2020:  2020-1-UK01-KA204-078905

Проектът надгражда успешно приключилата инициатива DE FACTO, с която поставихме проблема за мис- и дезинформацията в учебна и образователна среда. С него адресираме липсата на цялостен подход в подготовката на преподаватели по темата за когнитивните байъси, допринасяме за развиването на комуникативните умения на обучаваните, насърчаваме критичното мислене.

The online platform for collecting data on the prevalence, strength and clusterisation of cognitive biases is open at https://testmenow.eu.

skillability-logo-150px

Social inclusion and employability for people with disability 2020-2023
Erasmus+ 2020: 2020-1-NL01-KA204-078905

Skillability е инициатива, насочена към хора с увреждания, които искат да покажат своя талант и способности. Основни цели на проекта са да ги подкрепи в търсенето на възможности за допълнителен доход и финансова независимост и да намали зависимостта им от системата за социално подпомагане, да спомогне за развитието на техните предприемачески умения, да създаде възможности за дигитално обучение по нови умения или част от професия, да разшири техните контакти и социални мрежи, да намали негативния ефект от недостъпната физическа среда и географските затруднения.

Closed projects

s4fun-logo-big

SCIENCE FOR FUN 2018-2021
Erasmus+ 2018: 2018-1-NL01-KA201-038951

Проектът търси атрактивни и ефективни начини за преподаване на наука. Иновативният обучителен модел привлича вниманието на учениците към науката по лесен и достъпен начин, като се стреми да отрива, поощрява и развива техните таланти. Проектът позволява на младите хора да осъзнаят, че науката може да бъде интересен и практически опит и допринася за професионалното развитие. Насочен е основно към ученици в начален етап, но поощрява изучаването на науките и в рамките на професионалното и висшето образование.

defacto-logo-100px

DE FACTO 2018-2020
Erasmus+ 2018: 2018-1-BG01-KA202-048002

Дълбоко вярваме, че в учебната и образователната среда няма място за подвеждаща информация и дезинформация. Както и че трябва да положим усилия и да намерим начини да се предпазим от съзнателна или несъзнателна манипулация. Затова създадохме DE FACTO. Това е нашият начин да приложим науката в услуга на учителите за подобряване на качеството на преподаване и учене. Набелязали сме четири основни научни стълба, които са в основата на нашия проект: рамките като мисловни контексти (Batheson, Lakoff),  системната причинност (Lakoff), мотивираното познание (Hughes, Zaki), еквивалентните и емфазни рамки (Chong, Druckman). Създадохме идейна рамка, която показва как влияят мис- и дезинформацията на образованието. Обобщихме основните видове дезинформация и разработихме набор от учебни казуси. Нашата колекция от инструменти е в помощ на всеки, който иска да научи повече за това как се създава дезинформация като начин да й се противостои.

* Oтличен със знак за качество от ЦРЧР – България

SPL_logo_DEF_groot

SKILLS+ European Skills Competition for people with a labour disability 2018-2021
Erasmus+ 2018: 2018-1-NL01-KA204-038899

Проектът поощрява включването на хора с увреждания в пазара на труда. Той се осъществява в сътрудничество със социални институции и други заинтересовани страни. Основната цел е да се повиши способността за заетост на хората с увреждания, което отговаря на хоризонталния принцип на ЕС за по-добро интегриране и социално включване като начин за постигане на справедливо и развито общество.

logo-300x168

RED – Reinforce Europeans' Digital, Literacy and Numeracy Skills 2017-2020
Erasmus+ 2017:2017-1-NL01-KA204-035204

Основната цел на проект RED е създаването на съвременна и иновативна платформа, която предлага индивидуален изходен тест за откриване на ниски нива на грамотност и математически умения. Тя съдържа образователни материали (видео и аудио), достъп до цифрови услуги на обществени организации и осигурява своеобразна пътна карта за връзка с тях. Целева група на проекта са възрастни с ниска грамотност и математически умения, отдалечени от обществото и/или пазара на труда, както и организации, които работят с тях.

Cocos_logo-1

CoCOS – Co-created Courses through Open Source initiatives 2017-2020
Erasmus+ 2017: 2017-1-BE02-KA203-034744

Основната цел на проект CoCos е подобряване на качеството и ефективността на учене, посредством учебни материали създадени в съавторство и взаимодействие между различните участници в процеса на учене. Съвместното създаване на учебно съдържание е актуална тема в образованието, особено поради потенциала си да използва приноса на студенти, колеги преподаватели, практици, консултанти и експерти в дадена област при създаване на материали за курсове, които са в крак с бързо променящата се околна среда. Специално разработена онлайн платформа позволява структурирано съвместно разработване на образователни курсове от голям набор от сътрудници.

inplace_logo-300x90

IN PLACE 2017-2020
Erasmus+ 2017: 2017-1-CZ01-KA202-035426

Целта на проекта е споделянето на добри практики за установяване на трайни и взаимноизгодни отношения между професионални училища и малки и средни предприятия (МСП). Проектът е насочен към подпомагане на сътрудничеството между професионалнитe училища и пазара на труда с цел да се даде възможност на учениците да получат практически трудов опит, а на бизнеса да се възползва от иновативното мислене и предприемаческия стремеж на учениците. Ползите и за двете страни се изразяват в повишаване на ефективното използване на информационни и комуникационни технологии в маркетинга. Проектът цели също така създаването на канали за сътрудничество между учители, ученици и МСП.

Artifex-logo-DEF-01-300x212

ARTIFEX 2017-2020
Erasmus+ 2017: 2017-1-BE02-KA201-034714

Фокус на проект ARTIFEX е обучението в областта на естествените науки, технологиите, инженерството и математиката (STEM) в иновативна учебна среда извън класните стаи. Проектът е насочен към обучението на учениците да решават проблеми с помощта на високотехнологично производствено оборудване със свободен достъп, каквото се предлага от обществени центрове като FabLabs и Makerspaces. Основна роля в процеса имат учителите и обучителите в тези центрове, които трябва да притежават необходимите компетентности, за да осъществяват ефективно STEM обучение. Крайният резултат е интерактивна отворена платформа за електронно обучение на учители, обучители на учители и STEM обучители. Създадена е библиотека с уроци по STEM със свободен достъп, както и тест за самооценка на STEM учители.

an open e-learning platform for teachers, teacher trainers and STEM trainers.

MAPLE-logo

MAPLE – Measuring Achievement and Progress of Pupils in Europe 2015-2017
Erasmus+ 2015: 2015-1-UK01-KA201-013582

Проект MAPLE е инициатива на 6 европейски държави, която цели да подпомогне работата на учителите по информатика, информационни технологии и компютърни науки. Проектът е базиран на модел за оценяване на ИТ компетентности и проследяване на напредъка на ученици на възраст от 10 до 16 години чрез компютърни тестове. Събраните данни позволяват да се правят сравнения и анализи, които могат да дадат ценна информация на учителите за това какви знания и умения в областта на компютърните науки притежават учениците им, без значение къде и по какъв начин са придобити.

iFlip-logo-final-200x135

iFlip – Flipping the classroom in adult education 2015-2018
Erasmus+ 2015: 15-204-012651

Проект iFlip си е поставил за цел повишаване на информираността за метода на обучение, известен като „обърната класна стая“. Проектът ще работи с обучители от системата на обучение на възрастни и ще им помага да разработят и започнат да предлагат образователни продукти, базирани на този метод. Началната фаза на проекта е свързана с детайлно проучване на практиките на обучителите и нуждите на обучаваните, последвана от създаване на обучителен курс за обучаващи и неговото пилотно изпитване.

paraskills-logo-ws

Paraskills 2014-2017
Erasmus+ 2014: 2014-1-NL01-KA204-001215

Проектът Paraskills създава базовата мрежа, инфраструктура и модел за национални и международни състезания за професионални умения на хора с увреждания.

Прочетете финалния разказ за проекта и за емоциите около него тук! Една история с щастливо начало, среда и без край!

dme-logo-300x30

Diversity Management Extended 2014-2017
Erasmus+ 2014: 2014-1-BE02-KA202-000436

Проектът е фокусиран върху изследването на добрите практики на управление на многообразието в организациите, както и върху създаването и споделянето на инструменти за подкрепа на компаниите да подобрят политиките и процедурите си в тази област.

thess-300x145

THESS – Tourism and Hotel Management Educational Soft Skills 2013-2015
Lifelong Learning Programme, Transfer of Innovation 2013: 2013-1-SI1-LEO05-05348

Проектът се състои в разработка и акредитиране на европейски квалификации в областта на хотелиерството и туризма. Квалификациите са акредитирани от британския регулатор на професионални квалификации и са свързани с Европейската квалификационна рамка.

sendi-logo

SENDI – Special Education Needs and Disability Inclusion 2013-2015
Lifelong Learning Programme, Transfer of Innovation 2013: 2013-1-ES1-LEO05-66586

Разработка и акредитиране на квалификации за хора с увреждания и подкрепа за създаване на несубсидирана заетост.

investingreen-logo-156x89

INVESTINGREEN Jobs and Skills 2013-2015
Lifelong Learning Programme, Transfer of Innovation 2013: 2013-1-IT1-LEO05-04000

Адаптиране на модел за институционална и финансова подкрепа за стартиращи предприятия в обхвата на сектора на зелената икономика.

gebol-logo-300x100

GEBOL – Getting European Business On-line 2011-2013
Lifelong Learning Programme, Transfer of Innovation 2011: CZ/11/LLP-LdV/TOI/134007

Подкрепа за малкия и среден бизнес при установяване на онлайн присъствие и осигуряване на учебна практика в средни общообразователни и професионални училища.

SAFE – Special needs Accreditation For Europe 2010-2012
Lifelong Learning Programme, Transfer of Innovation 2010: UK/10/LLP-LdV/TOI-309

Адаптиране на модел за оценяване и сертифициране на компетенции при ученици и възрастни със специални образователни потребности.

trainframe-logo

Trainframe – A competence-based learning and training (CBL/CBT) framework for practical use within training organisations 2009-2011
Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships 2009: 2009-1-BG1-LEO04-01592

Малък партньорски проект, който създава нова рамка за основано на компетентности учене и обучение (CBL/CBT) за практическа употреба от обучителни организации, която позволява да бъде проследено качеството на процесите и процедурите.

Oтличен със знак за качество от ЦРЧР – България

ingot-logo

INGOTS – International Grades, Open Technologies 2009-2011
Lifelong Learning Programme, Transfer of Innovation: UK/09/LLP-LdV/TOI-250

Този проект значително разширява географския обхват на съществуващата и формално призната професионална сертификация за ИКТ умения на крайни потребители. Работим по разширяването, превеждането и адаптирането на критерии за оценка на умения и компетентности. Създадени са няколко национални INGOT центъра под методическото ръководство на TLM, Великобритания. Оценката на компетентности се извършва в специално създадена онлайн платформа, с вградена система, избираща на случаен принцип кой обучаван да бъде оценен и потвърждение от модератор, което гарантира еднаквост при подхода и цялостното управление на качеството. Проектът предлага солидно обучение за учители по процеса на оценка, а системата има вграден механизъм за подкрепа на оценителите.

cedefop_logo_fr

Accreditation of Prior Learning | 2008
Lifelong Learning Programme, CEDEFOP, 2008-SV-01-BG-LLP-07103

Тази краткосрочна мобилност е финансирана от CEDEFOP. В удобния формат на уъркшоп и учебни посещения в редица компании и обучителни центрове в Холандия, директорите и администраторите на европейски професионални училища обсъждат различни иновативни модели за признаване на придобити компетенции. Това е функция на всички доставчици на професионално обучение, с цел да се постигне гъвкавост при признаването на вече съществуващи умения и компетентности.

E-train: E-learning in vocatonal training | 2008-2010
Lifelong Learning Programme, Grundtvig Learning Partnerships 2008: 2008-1-DE2-GRU06-00041 2

Международното партньорство работи върху подход и модел за преход от традиционното преподаване към онлайн и електронно обучение. Проектът има за цел да подпомогне развитието на дигитално съдържание, въвеждане в работата с електронни обучителни платформи, промяна на нагласите в обучителните организации и подготовката на учители.

Отличен със знак за качество от ЦРЧР – България.

Training service for operators in the system of lifelong learning and professional training and active labour policies | 2007-2009
Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships 2007: LLP-LDV/TOI/2007/IT/403

Проектът е фокусиран върху създаването и интегрирането на система за подкрепа на операторите и заинтересованите страни в рамките на модел, който сближава доставчиците на обучение и публичните органи (например централни и местни правителствени агенции по заетостта). Основната цел е да синхронизира политиките с обучителните практики по един гъвкав и динамичен начин, който да осигури приемственост и устойчивост.

CERTISKILLS – from skill to certification | 2003-2006
Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Pilot Projects 2003: I/03/B/F/PP-154191

This innovative project, a predecessor of the European Qualification Framework, researched, developed and validated models and and instruments for shared skills standards within the integrated system of education-training-employment. This involved the creation of detailed and complex competence dictionaries per occupation and a new approach to designing job descriptions.