Предварителни данни от фокус групите за проверка на факти

Като част от нашия проект Disinfo Academy организирахме поредица от фокус групи, обхващащи всички участващи страни: България, Турция, Румъния и Босна и Херцеговина. По време на сесиите с продължителност от около два часа предоставихме на участниците избрани видео новини и записвахме действията им, докато проверяват информацията. В момента подготвяме за публикуване пълния доклад, но можем да споделим някои предварителни данни за профилите на участниците:

  • Общият брой на участниците във фокус групите е 49 (28 мъже, 21 жени), като 26 от тях са от България, 6 – от Босна и Херцеговина, 10 – от Румъния и 7 – от Турция. Средната възраст на участниците е 22,1 г. (21,54 г. за мъжете, 22,86 г. за жените), със средно отклонение от 1,97.
  • Участниците са студенти от следните университетски специалности: журналистика (13), комуникации и PR, медии и визуални изкуства, дигитални комуникации (11), балканска история и геополитика, политически науки (15), криминалистика/криминология и сигурност, психология, медицина, философия, право (6), управление на проекти (4).

Също така, помолихме участниците да посочат честотата на използване на предпочитаните от тях социални медийни платформи и доверието, което им гласуват – очаквайте още интересни данни и анализи!