NTCenter с договор в подкрепа на програма Хоризонт Европа

През лятото на 2021 г. станахме част от голям международен консорциум в проект за 7-годишен договор за създаване, поддържане и развитие на мрежата от национални контактни точки (НКТ) в Клъстер 2 на Хоризонт Европа, „Култура, творчество и приобщаващо общество“. „Хоризонт Европа“ е водещата програма на ЕС за мащабни изследователски проекти, продължение на Хоризонт 2020 (и на РП7/РП6 преди това). НКТ са официално определени да съветват и подкрепят изследователите и други подходящи заинтересовани страни, които търсят финансиране от ЕС.

Нашият проект беше успешно подаден и одобрен и ние сме щастливи да обявим, че от 2022 г. до 2029 г. ще отговаряме за въздействието, наблюдението, измерването, анализа и препоръките относно всички дейности в рамките на НКТ-мрежата на Клъстер 2. Нашето предложение за управление на въздействието е от ключово значение за възлагането на договора и като мениджъри на въздействието ще работим под прякото ръководство на Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), с които вече имаме стабилни и близки работни отношения.

Тъй като д-р Милена Звънчарова от НУЦ беше определена през 2021 година за една от НКТ по Клъстер 2 за България, ние ще ѝ предоставим широка организационна подкрепа в нейната пряка работа с бенефициентите на програмата. Приемаме тази нова възможност много сериозно. Преминаването от „Еразъм+“ към „Хоризонт Европа“ наистина е предизвикателство за нас, но то следва естествено стремежа ни от последните години да изместим стратегическата си ориентация от малки партньорства към по-големи проекти, фокусирани върху приложните изследвания и развитието на иновациите.

Започваме съвсем скоро – и през следващите 7 години ще виждате повече съобщения от нас, свързани с Хоризонт Европа, на която ще посветим част от нашия уебсайт. Естествено, можете да следите и уебсайта на консорциума, който скоро ще бъде преструктуриран за целите на новата програма.