NTCenter: ново попълнение в групата на нашите проекти, свързани с дезинформация

Днес сме развълнувани от новината, идваща от Брюксел, за успех на предложението, с което кандидатствахме за разширяване на нашата приложна изследователска и развойна дейност. Далеч от мястото, на което започнахме през 2018 г. с DeFacto, днес празнуваме спечелването на проект, който ще ни позволи да въведем усъвършенстване на критичното мислене на учители и обучавани в столицата на Фландрия, Белгия.
В партньорство с AGSO (админстратор на училищната система в Антверпен) и AP Hogeschool Antwerpen (департамента по образование и обучение в Artesis Plantijn University College of Antwerpеn) ще интегрираме в съществуващата учебна програма специално създадени обучителни модули, следвайки т.нар. Learning lines. Тези „учебни пътеки“ имат способността да нахвърлят рамките на отделните учебни предмети и учебни години, като същевременно поддържат последователна и прогресираща структура от модули, която надгражда и разширява уменията и компетенциите, свързани с информационната грамотност (медийна+дигитална) и критично мислене.
Проектът ще продължи да изследва и разширява приложението на когнитивната наука за справяне с дезинформацията. Два от нашите утвърдени партньори, Euroface Consulting (Чехия) и Delft Digital Learning (Португалия), също участват в проект, като посредством тях осигуряваме предаването на know-how към нови географски райони и образователни системи. Партньорството надгражда успешното сътрудничество с AGSO през последните години, което в момента е насочено към темата за гражданското образование.
С удоволствие ще споделим повече подробности относно целите и подхода ни след официалния старт на проекта през септември 2022.