ВНИМАНИЕ: ХОРИЗОНТ ЕВРОПА

25 март 2021

„Хоризонт Европа“ е новата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации (2021—2027 г.), която е продължение на „Хоризонт 2020“. Общият бюджет на Програмата е 95,5 млрд евро., които…

Прочети пълния текст...

Science4Fun Бюлетин #4

10 февруари 2021

В рамките на проект Science4Fun партньори от девет европейски държави събраха вече съществуващи и създадоха нови учебни ресурси по теми от различни области на природните науки – химия, физика, биология,…

Прочети пълния текст...

Ученици проверят знанията си по природни науки в проект Science4Fun

19 януари 2021

Повече от 90 български ученици на възраст от 7 до 17 години взеха участие в пилотното тестване по проект Science4Fun. Тестовете съдържаха въпроси от областите биология, химия, физика, астрономия и…

Прочети пълния текст...

Уебинар: Съавторство в обучението – да си поговорим за co-creation

21 август 2020

NTCenter организира безплатен уебинар на тема „Съавторство в обучението – да си поговорим за co-creation“ само за българската аудитория! Кога: четвъртък, 27-ми август 2020, 18:30-19:00 Формат на уебинара: Въпроси&Отговори |…

Прочети пълния текст...

Уебинар: Игри на дезинформация

17 август 2020

NTCenter, водещата организация в проект De Facto, организира безплатен уебинар на тема „Игри на дезинформация“ само за българската аудитория! Кога: сряда, 26-ти август 2020, 18:30-19:15 Къде и как: онлайн уебинар…

Прочети пълния текст...

Науката може да е забавна

11 август 2020

Всички сме изправени пред предизвикателства, свързани с ограничено пътуване, работа от вкъщи, дистанционно обучение и социална дистанция. Често учениците изпитват сериозни затруднения с изучаването на предмети като физика, биология, химия,…

Прочети пълния текст...

Информационно събитие по проект RED

27 юли 2020

NTCenter организира информационно събитие на тема: „Улесняване на достъпа до информация на хората с ниска езикова грамотност, мамематически и компютърни умения“. Събитието е предназначено за експерти, социални работници, психолози, трудотерапевти…

Прочети пълния текст...

Актуално от проект De Facto

13 юли 2020

От последния бюлетин на De Facto ще получите актуална информация за извършените дейности и постигнатите резултати, както и какво още предстои в рамките на проекта. В края на двугодишната усилена…

Прочети пълния текст...

Втори бюлетин по проект SKILLS+

04 юни 2020

Новият брой на бюлетина по проект SKILLS+ е готов. Това издание представя напредъка по проекта, както и графика за изпълнение на планираните действия. Тук можете да се запознаете с практически…

Прочети пълния текст...

Базов тест по проект RED – представяне

30 април 2020

Целта на Базовия тест по проект RED е да определи нуждите на хората с ниска грамотност, като им предложи информация на достъпен език, чрез видеоклипове, различни сайтове и образователни материали.…

Прочети пълния текст...

Science4Fun Бюлетин#2

27 април 2020

Вторият бюлетин по проект Science4Fun вече е факт. В него можете да прочетете за постигнатите дотук резултати и ако сме събудили интереса Ви да следите развитието на проекта на https://www.science4fun.eu/…

Прочети пълния текст...

Резултати по проект RED

08 април 2020

В рамките на проект RED бяха проведени 4 международни срещи с партньори от Белгия, България, Испания, Италия, Нидерлндия, Словения и Чехия. На уебсайта на проекта, може да се запознаете с…

Прочети пълния текст...