Два нови проекта са одобрени от Центъра за развитие на човешките ресурси

NTCenter е координатор на два нови проекта, и двата финансирани от Българската национална структура за управление по програма Еразъм+. Един от тях е с фокус върху разработването на метод за подобряване и насърчаване на обучението на млади специалисти в областта на културата и културните артефакти с помощта на дигитални инструменти. Дизайнът на проекта допълва това с разработването на професионален профил, базиран на компетенции, за да помогне за идентифициране на области за непрекъснато професионално развитие.

Другия проект е предназначен да продължи да развива и разнообразява компетентността на студенти и бъдещи учители в областта на когнитивните пристрастия, с изследвания и тестване на ефективни и ефикасни пътища за по-добро вземане на решения. Ще проучим как различни интервенции, свързани с намаляване на въздействието на пристрастията, могат да поддържат резултати във времето.

Проектите ще започнат официално на 1 септември 2023 г. Докато ръководим консорциума по проекта, ние ще бъдем в прекрасната компания на партньори като: Sofia University, Koc University (Istanbul, TR), Karel de Grote University College (Antwerpen, BE), Delft Digital Learning (Leiria, PT), Erasmus University (Rotterdam, NL), Artevelde University of Applied Sciences (Gent, BE),