Информационно събитие по проект Science4Fun

NTCenter организира информационно събитие на тема: „Природните науки – достъпни и забавни“, на което ще бъдат представени резултатите от проект Science4Fun. Събитието е предназначено за учители от всички степени на училищното образование, училищни администратори, както и ученици.

Дата на провеждане: 5 юни 2021 година

Начало: 10.00 часа

Лектор: Андрей Стойчев

Организация-домакин: Национален учебен център, България

Проект Science4Fun е съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС.