Партньорско обучение по проект dBias

Успешно приключи първото планирано обучение в рамките на проект The Art of De-biasing, финансиран от програма Еразъм+. То се проведе от 20 до 29 април 2021 г. в интернет среда, поради противоепидемичните мерки в Европа, наложили ограничения на пътуванията. Въпреки предизвикателствата на този формат, свързани с опосредстваната комуникация и неудобството на различните часови зони, участниците от 8-те партньорски страни изживяваха вълнуващи моменти. Те имаха възможност да се запознаят с основните аспекти на създаването на кратки видео материали, както и с понятието „когнитивни байъси“. Връзката между двете е ключова за нашия проект, който предлага иновативен подход към преодоляване на стереотипите и предразсъдъците, затрудняващи всекидневното общуване в учебна среда. Освен новите и интересни познания, 18-те участници в обучението придобиха редица практически умения – как да подберат подходящ кадър, обстановка, музикален фон, как да обработят своето кратко видео с помощта на съвременни дигитални инструменти. Работата в малки международни екипи се оказа подходящ стимул за изява на въображението и творчеството на всеки един от нас. За всяка от индивидуално изпълнените задачи водещите предоставяха подробна и конкретна обратна връзка, което допълнително поощри активното участие. Оценката на обучението е единодушно висока, като единствена слабост е отбелязана невъзможността да общуваме наживо.