InTACT напът към първи резултати

Преди седмица се срещнахме с партньорите по проекта, за да проследим напредъка и с радост съобщаваме, че успяхме да се договорим относно методологията и съдържанието на теста за самооценка, който включва както вече познати и утвърдени елементи, така и някои наши нови идеи.  IT-специалистите в екипа понастоящем разработват онлайн версия на теста и очакваме той да бъде готов  в началото на октомври. В първите няколко седмици ще събираме информация и ще наблюдаваме как работи тестът, като ще внасяме промени при необходимост. След като изтече този тестов период, ще установим отправните стойности по трите компонента, които ще използваме за последващо сравнение. В крайна сметка очакваме тестът да покаже доколко ефективен е нашият обучителен модел, основан на деконструкция, като ще анализирам данните събрани преди и след обучението. Очакваме с нетърпение резултатите, очаквайте и вие следващите ни съобщения!