Запазете деня! Култура, творчество и приобщаващо общество: информационен ден

Събитието ще се проведе на 1 юли 2021 г. и има за цел да информира потенциални кандидати относно съдържанието на темите, включени в „Култура, творчество и иновативни общества“. На уебсайта на събитието, което ще се състои онлайн, е поместена подробна програма.

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-2-culture-creativity-inclusive-society