Обучение за учители по проект In Place

Трима български учители и техни колеги от Чехия, Холандия, Италия, Испания и Португалия ще вземат участие в едноседмично обучение в Бург-Хамстеде, Холандия, по проект InPlace. Проектът представлява партньорство за обмен на добри практики, свързани с работа на ученици по проекти за създаване на кратки рекламни видеоклипове за малки и средни предприятия. Участниците в обучението ще бъдат запознати с онлайн система за оценяване на компетентности на учениците и сертифициране и ще участват в дискусия свързана с техническите параметри на видеоклиповете, които ще бъдат създадени от учениците.