Предстоящо информационно събитие по „Хоризонт Европа“

На 9 юни предстои информационен ден на тема „Дигитализация, културно наследство и интелигентен туризъм“, съчетано с възможност за разговори с потенциални партньорски организации. На този линк https://digitisation-cultural-heritage-and-smart.b2match.io/ можете да се регистрирате за участие.