Тест проверява податливост към дезинформация и конспиративни теории

В края на месец септември 2022 година в гр. Кромериц, Чехия се проведе третата партньорска среща по проект InTACT. На нея, наред с отчитане на напредъка по проекта и набелязване на следващите задачи, партньорите съгласуваха окончателния формат на теста за самооценка на чувствителността към дезинформация и конспиративни теории и определиха 15 ноември за начална дата за неговото пускане във всички партньорски държави.

Тестът вече е достъпен на страницата на проекта във версии на английски, български, италиански, нидерландски, словенски и чешки език. Предназначен е за всички, за които е интересно да проверят каква е податливостта им към дезинформация и конспиративни теории. Всеки попълнил теста получава обратна връзка не само по отношение на това къде се намира неговия резултат по 12-степенната скала за самооценка на доверчивостта, склонността му към конспиративно мислене и скалата на конспираторските вярвания, но също така и как неговите отговори се съпоставят с всички останали събрани резултати. Тестът ще бъде достъпен постоянно, като първото обобщение на резултатите ще бъде направено и обявено в началото на 2023 година.

Вход към InTACT теста можете да откриете тук.

Приятно забавление!