Стартира Disinfo Academy

В София се проведе началната среща на наскоро одобрения проект по Еразъм+ Disinfo Academy. За него група университетски преподаватели, изследователи и практици се обединяваме, за да проучим, оценим и предложим актуализиран алгоритъм за проверка на фактите, който се основава на настоящите практики и тенденции в онлайн поведението на младите хора. Съзнаваме, че съществуващите практики, използвани от журналисти и професионалисти, които проверяват факти, често са неефективни за използване от широката общественост. Ето защо ще се опитаме да идентифицираме интуитивните пътища за проверка на фактите и ориентиране в света на цифровата информация, който става все по-объркващ и където „вярното“ и „фалшивото“ имат по-малко ясни граници от всякога. Интересен обрат – докато работим, ще се опитаме да установим кои теми на дезинформацията са общи за Балканите.

Консорциумът се ръководи от NTCenter и включва Софийския университет (България), Университета Коч (Турция), Еурокомуникаре (Румъния) и Университета в Сараево (Босна и Херцеговина).