Актуално от проект De Facto

От последния бюлетин на De Facto ще получите актуална информация за извършените дейности и постигнатите резултати, както и какво още предстои в рамките на проекта. В края на двугодишната усилена работа партньорите се готвят да представят постигнатото пред заинтересаваните групи и широката публика, като организират онлайн уебинари наживо (на български, полски, английски, италиански и нидерландски) и лице в лице събития (в Словения и Чехия). Пълния бюлетин можете да прочете тук.