Валидиране на примери, свързани с байъси

За целите на проект dBias имаме нужда от помощта на колеги преподаватели, особено тези с опит в обучението на възрастни, които биха искали да се включат в кратко проучване. С него ще се опитаме да валидираме както избора на байъси, така и на подбраните примери за проявата им в учебен контекст. Целта е да си изясним дали тези примери са подходящи и дали можем да продълижм да ги използваме за целите на проекта или се налагат промени и замествания.

Проучването е само на английски език и е достъпно на: https://survey.defacto.space/index.php/243236