dBias: какво ново в началото на лятото

Първото ни обучение за служители на партньорските организации по проекта се проведе през април и имаше за цел да изгради знания и умения за създаването на кратки видео материали, посветени на когнитивните байъси в образователна среда. Въз основа на наученото националните екипи започнаха да разработват видео сценарии, които да представят реални ситуации. Тече период на усилено международно сътрудничество, в което всеки партньор има своето специфично участие и роля при обсъждането и оценяването на предложените работни варианти. Задачата е предизвикателна, защото байъсите будят много въпроси. Установихме, че е най-добре да се работи в група, което е чудесен начин за поощряване на колективната енергия и добро сътрудничество. Да се похвалим – вече имаме дузина готови сценарии, които очакват заснемане. Това ни изпълва със задоволство и ни позволява да отдъхнем в разгара на лятото и да заредим с вдъхновение по планини и морета…