Адресът ни:

Офисът на NTCenter се намира на адрес София 1202, ул. "Георги С. Раковски 24, ет. 4.

Телефон за връзка с нас:
02 8572001

Имейл адрес:
projects@ntcenter.bg