Теории на конспирацията: модел на деконструкция

NTCenter поддържа непрекъснат фокус върху дезинформацията и познанието, свързано с нея. С финансовата подкрепа на програма Еразъм + на ЕС стартираме InTACT, 30-месечен проект, посветен на конспиративните теории. Нашата работна хипотеза е, че можем да приложим методология, подобна на тази, която наскоро възприехме в

De Facto за изграждане на устойчивост чрез разкриване на когнитивните механизми на манипулацията. Въз основа на това, планираме да разработим модел за деконструкция на конспиративни теории, както и да проектираме обучителни интервенции, където могат да бъдат демонстрирани съставните елементи и механизмите на въздействието на дезинформацията. Възнамеряваме да докажем, че чрез повишаване на осведомеността за естеството и механизмите на това въздействие можем да постигнем устойчиво ниво на защита и съпротива.

В това предизвикателство към нас се присъединяват и колеги от Белгия, Италия, Чехия и Словения. Очакваме новият проект InTACT да бъде добре интегриран и да използва вече съществуващи комуникационни канали, така че съществуващият уебсайт De Facto и профилите в социалните медии на нашите организации да се използват за публична комуникация и съобщения за напредъка и развитието на проекта.