Първи бюлетин по проект CoCos

Първият бюлетин по проект CoCOS е вече факт. В него се съдържа важна информация, свързана с актуалната тема за съавторството, за видовете съавторство и за предизвикателството, което то отправя към преподаватели, експерти, студенти и ученици.

First Newsletter BG

За повече информация: https://www.cocos.education/