Нов бюлетин по проект CoCOS

Вторият бюлетин по проект CoCOS вече е факт. От него ще научите за проведеното в гр. Гент, Белгия специализирано обучение за метода на съавторство при създаване на учебно съдържание, интегрирането на подхода в разнообразие от учебни курсове и за различни групи учащи, както и пилотното тестване на курсовете. Пълната версия на бюлетина на български можете да намерите на https://www.cocos.education/2019/06/28/newsletter-june-2019-2/