Гражданско образование в Европа: формативно оценяване

През декември 2021 г. се впуснахме в поредното предизвикателно пътуване заедно с колеги от Белгия, Норвегия, Португалия, Италия, Чехия и Словения. Затвърждаваме досегашно успешно партньорство и същевременно го разширяваме с по-академична компания, която ще работи в подкрепа на гражданското образование (ГО) в страните партньори с подходящ и добре насочен набор от инструменти за оценка. Основната трудност пред единния подход в ГО се крие в изключително разнообразната учебна програма по предмета, както и многобройните модели на учебни програми – от уникално ориентирани към изключително децентрализирани – и натиска върху учителите да работят с нововъзникващи предмети, да си сътрудничат с голям брой колеги и да използват съществуващите методи за оценка за този нов и бързоразвиващ се предмет.

В повечето случаи националните образователни системи предвиждат сумативно оценяване (оценяването, което обикновено се извършва в края на модула и което се отбелязва и става част от досието на ученика), докато формативното оценяване (което показва текущо как се справят учителите и техните ученици) е оставено на преценката на отделните преподаватели. По време на този 3-годишен проект, ръководен от администраторите на училищната система на град Антверпен (AGSO), ние ще идентифицираме методи за формативно оценяване, които се използват или могат да бъдат адаптирани за нуждите на ГО. Проектът ALiCE е съфинансиран от програма Еразъм + на ЕС.