NTCenter с договор в подкрепа на програма Хоризонт Европа

През лятото на 2021 г. станахме част от голям международен консорциум в проект за 7-годишен договор за създаване, поддържане и развитие на мрежата от национални контактни точки (НКТ) в Клъстер 2 на Хоризонт Европа, „Култура, творчество и приобщаващо общество“. „Хоризонт Европа“ е водещата програма на ЕС за мащабни изследователски проекти, продължение на Хоризонт 2020 (и…

Read More

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) обявява първата покана за представяне на предложения за създаване на новата общност за знания и иновации „Култура и творчество“

На 26 октомври 2021 г. Европейският институт за иновации и технологии стартира ново партньорство за иновации под формата на общност на знание и иновации, за да подпомогне конкурентоспособността и растежа на секторите и отраслите на културата и творчеството в Европа. Новото партньорство ще допринесе за ускоряване на възстановяването на тези сектори и за отключване на неоползотворените икономически възможности…

Read More

Предстоящи уебинари по Хоризонт Европа

На 30 септември 2021, 11:00-13:00 ч, ще се проведе уебинар на тема „Как да избягваме грешки при отчитането на разходите за персонал в проектите по Хоризонт 2020“. Това е шестото поредно излъчване на уебинара, а подробности може да намерите тук. Предварителна регистрация не се изисква. На 5 октомври 2021, 11:00-13:30 ч, ще се проведе уебинар…

Read More

Предстоящо брокерско събитие по клъстер 2 на „Хоризонт Европа“

На 30 септември Германската национална контактна мрежа за Клъстер 2 на програма „Хоризонт Европа“ ще бъде домакин на виртуално брокерско събитие, посветено на поканата за кандидатстване „A sustainable future for Europe“, която предстои да бъде отворена през 2022 г. Участието е безплатно и са поканени организации от всички страни. За повече информация и регистрация натиснете…

Read More

Предстоящо обучение във връзка с разработването на планове за равенство между половете като предварително условие за участие в „Хоризонт Европа“

Европейската комисия организира серия от обучения във връзка с разработването на планове за равенство между половете като предварително условие за участие в Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.). Първото обучение ще се проведе онлайн на 28 септември 2021 г. и е насочено към България. За участие са поканени…

Read More

Запазете деня! Култура, творчество и приобщаващо общество: информационен ден

Събитието ще се проведе на 1 юли 2021 г. и има за цел да информира потенциални кандидати относно съдържанието на темите, включени в „Култура, творчество и иновативни общества“. На уебсайта на събитието, което ще се състои онлайн, е поместена подробна програма. https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/event/cluster-2-culture-creativity-inclusive-society

Read More

Предстоящо информационно събитие по „Хоризонт Европа“

На 9 юни предстои информационен ден на тема „Дигитализация, културно наследство и интелигентен туризъм“, съчетано с възможност за разговори с потенциални партньорски организации. На този линк https://digitisation-cultural-heritage-and-smart.b2match.io/ можете да се регистрирате за участие.

Read More

ВНИМАНИЕ: ХОРИЗОНТ ЕВРОПА

„Хоризонт Европа“ е новата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации (2021—2027 г.), която е продължение на „Хоризонт 2020“. Общият бюджет на Програмата е 95,5 млрд евро., които ще бъдат насочени към укрепване на научните и технологичните основи на ЕС и европейското научноизследователско пространство (ЕНП),  към стимулиране на капацитета за иновации, конкурентоспособността и…

Read More