БРОД публикува иновативни ресурси за медийна грамотност

Основната цел на Българо-румънската обсерватория за дигитални медии (БРОД) е да ускори усилията за борба с дезинформацията чрез комбинация от национална и регионална проверка на фактите, повишаване на медийната грамотност и политически мерки. Тези инициативи имат за цел да се справят както с краткосрочните, така и с дългосрочните предизвикателства, породени от дезинформацията в този ключов регион на ЕС.
Като част от БРОД, ние сме горди да си сътрудничим с някои от най-известните изследователи, експерти по медийна грамотност, журналисти и политически партньори в Европа. Значителна част от мисията на БРОД включва разработването и разпространението на ресурси за медийна грамотност. Национален учебен център публикува серия от иновативни ресурси за медийна грамотност, предназначени да дадат възможност на гражданите на България и Румъния да подобрят способността си да различават достоверна информация от подвеждащо съдържание. Като насърчава критичното мислене и медийната осведоменост, БРОД цели да изгради по-информирана и устойчива общественост.

Първата част от ресурси вече е налична, като предстои да бъдат публикувани още на https://brodhub.eu/bg/mediina-gramotnost/.