Информационен бюлетин по проект InTACT

Последният информационен бюлетин по проект InTACT е факт. Проектът навлезе в последните 2 месеца от своето изпълнение, като всички основни резултати вече са постигнати. Единствената ключова дейност, която е в процес на реализация, касае финални щрихи по дизайна и публикуването на ConspiRatio – онлайн курс за учители, преподаватели и всички заинтересовани, който освен модела на…

Read More

БРОД публикува иновативни ресурси за медийна грамотност

Основната цел на Българо-румънската обсерватория за дигитални медии (БРОД) е да ускори усилията за борба с дезинформацията чрез комбинация от национална и регионална проверка на фактите, повишаване на медийната грамотност и политически мерки. Тези инициативи имат за цел да се справят както с краткосрочните, така и с дългосрочните предизвикателства, породени от дезинформацията в този ключов…

Read More

Два нови проекта са одобрени от Центъра за развитие на човешките ресурси

NTCenter е координатор на два нови проекта, и двата финансирани от Българската национална структура за управление по програма Еразъм+. Един от тях е с фокус върху разработването на метод за подобряване и насърчаване на обучението на млади специалисти в областта на културата и културните артефакти с помощта на дигитални инструменти. Дизайнът на проекта допълва това…

Read More

Предварителни данни от фокус групите за проверка на факти

Като част от нашия проект Disinfo Academy организирахме поредица от фокус групи, обхващащи всички участващи страни: България, Турция, Румъния и Босна и Херцеговина. По време на сесиите с продължителност от около два часа предоставихме на участниците избрани видео новини и записвахме действията им, докато проверяват информацията. В момента подготвяме за публикуване пълния доклад, но можем…

Read More

UNCONTROVERSIAL

NTCenter има удоволствието да съобщи, че след успешно подаване на предложение по Еразъм+, нов 3-годишен проект е одобрен за финансиране от Белгийската национална агенция за Еразъм+, EPOS. UNCONTROVERSIAL, както е името на проекта, ще се опита да проектира и тества решение на проблем, пред който се изправят много учители – как да се дискутират злободневни…

Read More

Училища сформират екипи и избират обекти от националното културно наследство

В три от българските училища, които участват в проекта 3D Printing – Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“, Трявна, Математическата гимназия „Академик Иван Гюзелев“, Габрово, и СУ „Свети Паисий Хилендарски“, Златица, вече са създадени екипи. Освен това беше направена важна стъпка: внимателен подбор на обекти от националното културно наследство, които ще послужат за фокус…

Read More

Приключи събирането на данни в рамките на изследването за когнитивните байъси

На специално създадена онлайн платформа, качихме подготвените видеоклипове, а участниците в проучването трябваше да се регистрират и да попълнят кратък формуляр в своя профил, чрез който после ще бъдат групирани по съответните критерии. След това участниците бяха помолени да изгледат и да запишат своите реакции на поредица от 22 видеоклипа, представящи обичайни ситуации свързани с…

Read More

Представяне на проекта 3D Printing: Разпалване на иновациите в образованието!

С удоволствие ви представяме проекта „3D принтиране“ – инициатива, реализирана от консорциум от четири европейски организации: Euroface Consulting, Innovation Frontiers, Национален учебен център и Solski Center Velenje. Този новаторски проект има за цел да подобри техническите умения и дигиталните компетентности на учениците от професионалното образование и обучение чрез прилагане на иновативни подходи за обучение чрез…

Read More

Обучение по проект InTACT в Гент, Белгия

Седмица в Гент – дни на интензивно обучение, споделяне на опит, работа по групи и много забавление! Учители и лектори от България, Белгия, Чехия, Италия и Словения анализираха произхода и разпространението на конспиративните теории, както и методи за противодействието им в учебна среда. Искате ли да научите повече? Посетете уебсайта на проект InTACT: https://defacto.space/home-intact/

Read More

Стартира Disinfo Academy

В София се проведе началната среща на наскоро одобрения проект по Еразъм+ Disinfo Academy. За него група университетски преподаватели, изследователи и практици се обединяваме, за да проучим, оценим и предложим актуализиран алгоритъм за проверка на фактите, който се основава на настоящите практики и тенденции в онлайн поведението на младите хора. Съзнаваме, че съществуващите практики, използвани…

Read More