София беше домакин на петата среща по проект CoCOS

На 9-ти декември в София, България се проведе партньорска среща по проект CoCOS. Партньорите от Белгия, България, Испания, Словения и Холандия споделиха постиженията и обсъдиха предизвикателствата които са срещнали при пилотното тестване на учебните курсове. Обсъдена беше времевата рамка за изпълнение на качествена и количествена оценка на пилотните курсове и представянето на финалните резултати от проучването. Специално внимание партньорите отделиха за създаването на Наръчник с практически съвети по метода на съавторството, както и на колекция от помощни средства, като онлайн обучителни модули, ИТ платформи и инструменти и други ресурси.