Стъпка напред в организирането на състезания за професионални умения за хора с увреждания

От 15 до 19 юли екип от експерти на NTCenter взе участие в обучение и обмяна на опит във връзка с проект Skills+, който подобрява и разширява формата на състезанието за професионални умения за хора с увреждания, проведено за първи път през 2017 година. Националните състезания от формата са планирани за 2020 година, а европейския финал – за 2021.

По късно тази година NTCenter ще проведе информационна кампания за потенциални участници в отборните състезания.

Текуща информация, както и информация за регламента на състезанието, може да се намери на сайта www.skillsplus.eu или на страницата ни във Фейсбук https://www.facebook.com/paraskillscompetitions/.