Среща по проект SKILLS+

На 26 ноември 2018 г. в град Бург-Хамстеде, Холандия екипът на NTCenter взе участие в първата среща по проект SKILLS+.
Проектът има за цел да организира и проведе национални и европейски състезания за професионални умения за хора с увреждания. На едно място ще се съберат хора с увреждания, търсещи работа и потенциални работодатели, които имат нужда от персонал. Акцентът ще бъде поставен върху уменията и компетенциите на участниците, както и върху мотивацията им да се представят подобаващо на пазара на труда.
Наши партньори по проекта са организации от Белгия, Испания, Италия, Словения, Холандия, Чехия, хърватия, Гърция и Турция.