Работата ни по темата за дезинформацията продължава

През изминалата година станахме част от консорциум, който спечели проект към програмата Digital Europe  за създаването на Българо-румънска обсерватория за дигитални медии. Проектът с акроним BROD ще се занимава с мониторинг, разследване и разясняване на дезинформация, която се появява в дигиталните медии в България и Румъния. BROD ще бъде регионален хъб в рамките на широката европейска мрежа, известна като EDMO Hubs.

Под координацията на GATE-AI и съвместно с уважавани партньори като Agence France Presse, Globsec, Българската национална телевизия, Ontotext и други, ще се фокусираме върху образователните аспекти, внасяйки прозрения върху това как дезинформацията работи на когнитивно ниво.