Проект De Facto получи одобрение за финансиране от Европейската комисия

NTCenter съобщава с удовлетворение, че проект, базиран на разработена от нас методология за противопоставяне на дезинформация и мизинформация, беше одобрен за финансиране от ЕС. В проект De Facto партнираме с университети и образователни институции и организации от Белгия, Великобритания, Чехия, Словения, Италия и Полша. Проектът ще се фокусира през следвашите 3 години  върху изследвания и разработка на иновации в областта на професионалното образовани и образованието за възрастни. Подходът и методологията на De Facto се базират изцяло върху постиженията и откритията в когнитивната наука и намерението ни е да създадем конкретни и практически приложими инструменти за учители, обучители и обучавани, които да могат да се използват в ежедневната им работа.

Това е един от първите опити за идентифициране и разработка на практически решения за проблем с огромна значимост и влияние върху образованието и обучението, а след това и с последващи ефекти върху всички аспекти от живота ни.

Скоро ще представим в детайли проекта, партньорите, методологията и планираните резултати. Щастливи сме, че работата ни по тази тема в последните почти 2 години е била забелязана и оценена, и ще увеличим интензивността на активностите си в полето на когнитивната наука, дезинформацията и мизинформацията, иновациите в практиката на учители и обучители. Оставаме отворени за следващи партньорства, за доразработване и разширяване на концептуалния модел, който създадохме и който е в основата на одобрения за финансиране проект.