Начало на проект SCIENCE4FUN

На 27 ноември 2018 г. в град Бург-Хамстеде, Холандия бе поставено началото на нов проект с участието на NTCenter –  SCIENCE4FUN. Целите на проекта са повишаване интереса на учениците към природните науки, както и тяхното преподаване по иновативен начин. Партньори са организации от Белгия, България, Испания, Италия, Полша, Холандия, Чехия. В хода на проекта ще бъдат разработени интерактивни учебни ресурси по предмети, като физика, астрономия, биология и химия, които да спомогнат за стимулиране на учениците да развият таланта си в тези области. Проектът е тригодишен и е съфинансиран от Европейската комисия по програма Еразъм+.