Информационен бюлетин по проект InTACT

Последният информационен бюлетин по проект InTACT е факт. Проектът навлезе в последните 2 месеца от своето изпълнение, като всички основни резултати вече са постигнати. Единствената ключова дейност, която е в процес на реализация, касае финални щрихи по дизайна и публикуването на ConspiRatio – онлайн курс за учители, преподаватели и всички заинтересовани, който освен модела на деконструкция, ще включва и полезни съвети, интересни казуси, упражнения и активности.