Еквивалентни и емфазни рамки

Chong и Druckman, в контекста на медии и комуникации, твърдят, че рамкирането (framing) приема два основни формата – еквивалентни рамки и емфазни (наблягащи, подчертаващи) рамки. Еквивалентните рамки се отнасят до твърдения, които са логически еквивалентни, но езиково формулирани по различен начин. Доказано е, че различията в езиковата формула кара индивидите да изменят своите предпочитания.

В психологията – и с пренос към икономиката – въздействието на различни формулировки на твърдение, но с идентична семантика, е било изследвано от Kahneman и Tversky (1981). Те илюстрират по какъв начин въпросите, свързани с вземане на решение, могат да бъдат рамкирани по различни начини, които дават поводи за различни предпочитания – обратно на неизменния критерий на рационалния избор. Това означава, че предпочитанията могат да бъдат променяни и взимащите решения могат да бъдат подведени към решение, което би било прието като по-желано от лицето, манипулиращо рамката.

Експериментът, извършен от Kahneman и Tversky е бил проведен с две групи хора. И пред двете групи е представена следната ситуация:

Представете си, че САЩ се готви за отприщването на необикновена азиатска болест, която се очаква да убие 600 човека. Предложени са две алтернативни програми за справяне със заразата. Приемете, че изследователите са направили точна и достоверна оценка за последиците от програмите, както следва:

  • На първата група е дадено право на избор между две програми, А и B

Вследствие на техния избор, в група от 600 души:
– Програма А: „200 души ще бъдат спасени“
– Програма B: „има 1/3 вероятност че 600 души ще бъдат спасени и 2/3 вероятност, че никой няма да бъде спасен„
Участниците предпочели програма А (72%) пред програма B (28%)

  • На втората група е дадено право на избор между две програми, C и D

Вследствие на техния избор, в група от 600 души:
– Програма С: „400 души ще умрат“
– Програма D: „има 1/3 вероятност никой да не умре и 2/3 вероятност 600 души да загинат“
Участниците предпочели програма D (78%) пред програма C (22%)

Отбележете следното:

  • Програми А и В са логически и математически идентични. Програми С и D са също логически и математически идентични. Следователно изборът е напълно илюзорен.
  • Програми А и С са сходно рамкирани като сигурен резултат (спасен срещу умрял), програми В и D също са сходно рамкирани като несигурен резултат (вероятност).

От експеримента е очевидно, че има преобръщане на предпочитаното решение, когато то е представено с формулировка за запазване на животи (при група 1), за разлика от решение, представено с формулировка за очаквана смърт (при група 2).

Теорията за еквивалентни и емфазни рамки представлява ключов компонент в концептуалния модел на НУЦ и разработваните към него практически комплекти за разбиране и проектиране на работещи решения за последиците за образованието от дезинформация и подвеждаща информация.