Европейският институт за иновации и технологии (EIT) обявява първата покана за представяне на предложения за създаване на новата общност за знания и иновации „Култура и творчество“

На 26 октомври 2021 г. Европейският институт за иновации и технологии стартира ново партньорство за иновации под формата на общност на знание и иновации, за да подпомогне конкурентоспособността и растежа на секторите и отраслите на културата и творчеството в Европа. Новото партньорство ще допринесе за ускоряване на възстановяването на тези сектори и за отключване на неоползотворените икономически възможности в сферата на архитектурата, културното наследство, дизайна, модата, киното, музиката, издателската дейност, сценичните изкуства и видеоигрите. Общностите на знание и иновации, координирани от Европейския институт за иновации и технологии, могат да съществуват 15 години. Около 300 милиона евро финансиране от ЕС по линия на програмата „Хоризонт Европа“ е осигурено за две нови общности на знание и иновации, които ще бъдат стартирани през текущия период на финансиране 2021—2027 г., като съществува възможност за привличане на допълнителни средства от частния и публичния сектор. Повече информация може да намерите тук.